3DEG|1|A|G|1     0BPh     3DEG|1|A|G|1 R3DSVS
3DEG|1|A|C|2     0BPh     3DEG|1|A|C|2 R3DSVS
3DEG|1|A|G|3     0BPh     3DEG|1|A|G|3 R3DSVS
3DEG|1|A|G|4     0BPh     3DEG|1|A|G|4 R3DSVS
3DEG|1|A|A|5     0BPh     3DEG|1|A|A|5 R3DSVS
3DEG|1|A|U|6     0BPh     3DEG|1|A|U|6 R3DSVS
3DEG|1|A|U|7     0BPh     3DEG|1|A|U|7 R3DSVS
3DEG|1|A|U|8     0BPh     3DEG|1|A|U|8 R3DSVS
3DEG|1|A|A|9     6BPh    3DEG|1|A|A|23 R3DSVS
3DEG|1|A|C|11    0BPh    3DEG|1|A|C|11 R3DSVS
3DEG|1|A|U|12    0BPh    3DEG|1|A|U|12 R3DSVS
3DEG|1|A|C|13    7BPh     3DEG|1|A|A|9 R3DSVS
3DEG|1|A|G|15    0BPh    3DEG|1|A|G|15 R3DSVS
3DEG|1|A|G|18    n0BPh    3DEG|1|A|G|18 R3DSVS
3DEG|1|A|G|19    0BPh    3DEG|1|A|G|19 R3DSVS
3DEG|1|A|G|20    n0BPh    3DEG|1|A|G|20 R3DSVS
3DEG|1|A|G|22    n0BPh    3DEG|1|A|G|22 R3DSVS
3DEG|1|A|A|23    0BPh    3DEG|1|A|A|23 R3DSVS
3DEG|1|A|G|24    0BPh    3DEG|1|A|G|24 R3DSVS
3DEG|1|A|C|25    0BPh    3DEG|1|A|C|25 R3DSVS
3DEG|1|A|C|27    0BPh    3DEG|1|A|C|27 R3DSVS
3DEG|1|A|C|28    0BPh    3DEG|1|A|C|28 R3DSVS
3DEG|1|A|A|29    0BPh    3DEG|1|A|A|29 R3DSVS
3DEG|1|A|G|30    0BPh    3DEG|1|A|G|30 R3DSVS
3DEG|1|A|A|31    0BPh    3DEG|1|A|A|31 R3DSVS
3DEG|1|A|U|33    0BPh    3DEG|1|A|U|33 R3DSVS
3DEG|1|A|U|33    n5BPh    3DEG|1|A|A|36 R3DSVS
3DEG|1|A|A|38    0BPh    3DEG|1|A|A|38 R3DSVS
3DEG|1|A|U|41    0BPh    3DEG|1|A|U|41 R3DSVS
3DEG|1|A|G|42    0BPh    3DEG|1|A|G|42 R3DSVS
3DEG|1|A|G|43    0BPh    3DEG|1|A|G|43 R3DSVS
3DEG|1|A|A|44    0BPh    3DEG|1|A|A|44 R3DSVS
3DEG|1|A|G|45    0BPh    3DEG|1|A|G|45 R3DSVS
3DEG|1|A|U|47    0BPh    3DEG|1|A|U|47 R3DSVS
3DEG|1|A|C|48    0BPh    3DEG|1|A|C|48 R3DSVS
3DEG|1|A|U|50    0BPh    3DEG|1|A|U|50 R3DSVS
3DEG|1|A|G|51    0BPh    3DEG|1|A|G|51 R3DSVS
3DEG|1|A|U|52    0BPh    3DEG|1|A|U|52 R3DSVS
3DEG|1|A|G|53    0BPh    3DEG|1|A|G|53 R3DSVS
3DEG|1|A|C|56    0BPh    3DEG|1|A|C|56 R3DSVS
3DEG|1|A|G|57    0BPh    3DEG|1|A|G|57 R3DSVS
3DEG|1|A|G|57    n3BPh    3DEG|1|A|G|19 R3DSVS
3DEG|1|A|U|59    0BPh    3DEG|1|A|U|59 R3DSVS
3DEG|1|A|C|60    6BPh    3DEG|1|A|G|19 R3DSVS
3DEG|1|A|C|60    0BPh    3DEG|1|A|C|60 R3DSVS
3DEG|1|A|C|61    0BPh    3DEG|1|A|C|61 R3DSVS
3DEG|1|A|C|61    8BPh    3DEG|1|A|C|60 R3DSVS
3DEG|1|A|A|62    0BPh    3DEG|1|A|A|62 R3DSVS
3DEG|1|A|C|63    0BPh    3DEG|1|A|C|63 R3DSVS
3DEG|1|A|A|64    0BPh    3DEG|1|A|A|64 R3DSVS
3DEG|1|A|G|65    0BPh    3DEG|1|A|G|65 R3DSVS
3DEG|1|A|A|66    0BPh    3DEG|1|A|A|66 R3DSVS
3DEG|1|A|A|67    0BPh    3DEG|1|A|A|67 R3DSVS
3DEG|1|A|U|68    0BPh    3DEG|1|A|U|68 R3DSVS
3DEG|1|A|U|69    0BPh    3DEG|1|A|U|69 R3DSVS
3DEG|1|A|C|70    0BPh    3DEG|1|A|C|70 R3DSVS
3DEG|1|A|G|71    0BPh    3DEG|1|A|G|71 R3DSVS
3DEG|1|A|C|72    0BPh    3DEG|1|A|C|72 R3DSVS
3DEG|1|A|C|72    n0BPh    3DEG|1|A|A|73 R3DSVS
3DEG|1|A|C|75    n6BPh   3DEG|1|J|U|1956 R3DSVS
3DEG|1|A|C|75    n0BPh    3DEG|1|A|A|76 R3DSVS
3DEG|1|A|A|76    7BPh   3DEG|1|J|U|1955 R3DSVS
3DEG|1|A|A|76    2BPh   3DEG|1|J|G|1945 R3DSVS
3DEG|1|B|C|1    n0BPh     3DEG|1|B|C|1 R3DSVS
3DEG|1|B|G|2     0BPh     3DEG|1|B|G|2 R3DSVS
3DEG|1|B|C|3     0BPh     3DEG|1|B|C|3 R3DSVS
3DEG|1|B|G|5     0BPh     3DEG|1|B|G|5 R3DSVS
3DEG|1|B|G|6     0BPh     3DEG|1|B|G|6 R3DSVS
3DEG|1|B|G|7    n0BPh     3DEG|1|B|G|7 R3DSVS
3DEG|1|B|U|8     0BPh     3DEG|1|B|U|8 R3DSVS
3DEG|1|B|U|8    n9BPh     3DEG|1|B|G|7 R3DSVS
3DEG|1|B|G|9    n1BPh    3DEG|1|B|G|46 R3DSVS
3DEG|1|B|G|10    n0BPh    3DEG|1|B|G|10 R3DSVS
3DEG|1|B|A|11    0BPh    3DEG|1|B|A|11 R3DSVS
3DEG|1|B|G|12    0BPh    3DEG|1|B|G|12 R3DSVS
3DEG|1|B|C|13    n0BPh    3DEG|1|B|C|13 R3DSVS
3DEG|1|B|G|15    0BPh    3DEG|1|B|G|15 R3DSVS
3DEG|1|B|C|16    0BPh    3DEG|1|B|C|16 R3DSVS
3DEG|1|B|C|16    n6BPh     3DEG|1|B|G|7 R3DSVS
3DEG|1|B|C|16    9BPh    3DEG|1|B|G|15 R3DSVS
3DEG|1|B|U|17|||A  0BPh  3DEG|1|B|U|17|||A R3DSVS
3DEG|1|B|U|17|||A  n9BPh    3DEG|1|B|C|17 R3DSVS
3DEG|1|B|G|18    n0BPh    3DEG|1|B|G|18 R3DSVS
3DEG|1|B|G|18    n3BPh    3DEG|1|B|A|58 R3DSVS
3DEG|1|B|A|21    n0BPh    3DEG|1|B|A|21 R3DSVS
3DEG|1|B|G|22    0BPh    3DEG|1|B|G|22 R3DSVS
3DEG|1|B|C|23    0BPh    3DEG|1|B|C|23 R3DSVS
3DEG|1|B|U|24    0BPh    3DEG|1|B|U|24 R3DSVS
3DEG|1|B|C|25    0BPh    3DEG|1|B|C|25 R3DSVS
3DEG|1|B|G|26    0BPh    3DEG|1|B|G|26 R3DSVS
3DEG|1|B|U|27    0BPh    3DEG|1|B|U|27 R3DSVS
3DEG|1|B|C|28    n0BPh    3DEG|1|B|C|28 R3DSVS
3DEG|1|B|G|29    0BPh    3DEG|1|B|G|29 R3DSVS
3DEG|1|B|G|30    0BPh    3DEG|1|B|G|30 R3DSVS
3DEG|1|B|G|31    n0BPh    3DEG|1|B|G|31 R3DSVS
3DEG|1|B|C|32    0BPh    3DEG|1|B|C|32 R3DSVS
3DEG|1|B|U|33    5BPh    3DEG|1|B|U|36 R3DSVS
3DEG|1|B|U|33    0BPh    3DEG|1|B|U|33 R3DSVS
3DEG|1|B|C|34    n0BPh    3DEG|1|B|C|34 R3DSVS
3DEG|1|B|A|35    0BPh    3DEG|1|B|A|35 R3DSVS
3DEG|1|B|U|36    0BPh    3DEG|1|B|U|36 R3DSVS
3DEG|1|B|A|37    n0BPh    3DEG|1|B|A|37 R3DSVS
3DEG|1|B|A|38    n0BPh    3DEG|1|B|A|38 R3DSVS
3DEG|1|B|C|39    0BPh    3DEG|1|B|C|39 R3DSVS
3DEG|1|B|C|39    n9BPh    3DEG|1|B|A|38 R3DSVS
3DEG|1|B|C|40    0BPh    3DEG|1|B|C|40 R3DSVS
3DEG|1|B|C|41    0BPh    3DEG|1|B|C|41 R3DSVS
3DEG|1|B|G|42    0BPh    3DEG|1|B|G|42 R3DSVS
3DEG|1|B|A|43    n0BPh    3DEG|1|B|A|43 R3DSVS
3DEG|1|B|A|44    0BPh    3DEG|1|B|A|44 R3DSVS
3DEG|1|B|G|45    0BPh    3DEG|1|B|G|45 R3DSVS
3DEG|1|B|G|46    n0BPh    3DEG|1|B|G|46 R3DSVS
3DEG|1|B|U|47    n9BPh    3DEG|1|B|U|50 R3DSVS
3DEG|1|B|C|48    0BPh    3DEG|1|B|C|48 R3DSVS
3DEG|1|B|G|49    0BPh    3DEG|1|B|G|49 R3DSVS
3DEG|1|B|U|50    0BPh    3DEG|1|B|U|50 R3DSVS
3DEG|1|B|C|51    0BPh    3DEG|1|B|C|51 R3DSVS
3DEG|1|B|G|52    n0BPh    3DEG|1|B|G|52 R3DSVS
3DEG|1|B|G|53    n0BPh    3DEG|1|B|G|53 R3DSVS
3DEG|1|B|U|55    0BPh    3DEG|1|B|U|55 R3DSVS
3DEG|1|B|U|55    5BPh    3DEG|1|B|A|58 R3DSVS
3DEG|1|B|C|56    0BPh    3DEG|1|B|C|56 R3DSVS
3DEG|1|B|A|57    0BPh    3DEG|1|B|A|57 R3DSVS
3DEG|1|B|A|59    n2BPh    3DEG|1|B|C|16 R3DSVS
3DEG|1|B|A|59    0BPh    3DEG|1|B|A|59 R3DSVS
3DEG|1|B|U|60    5BPh    3DEG|1|B|G|19 R3DSVS
3DEG|1|B|U|60    9BPh    3DEG|1|B|A|59 R3DSVS
3DEG|1|B|U|60    0BPh    3DEG|1|B|U|60 R3DSVS
3DEG|1|B|C|61    9BPh    3DEG|1|B|U|60 R3DSVS
3DEG|1|B|C|61    0BPh    3DEG|1|B|C|61 R3DSVS
3DEG|1|B|C|62    0BPh    3DEG|1|B|C|62 R3DSVS
3DEG|1|B|G|63    n0BPh    3DEG|1|B|G|63 R3DSVS
3DEG|1|B|G|64    0BPh    3DEG|1|B|G|64 R3DSVS
3DEG|1|B|C|65    0BPh    3DEG|1|B|C|65 R3DSVS
3DEG|1|B|C|66    0BPh    3DEG|1|B|C|66 R3DSVS
3DEG|1|B|C|67    0BPh    3DEG|1|B|C|67 R3DSVS
3DEG|1|B|C|68    0BPh    3DEG|1|B|C|68 R3DSVS
3DEG|1|B|C|69    0BPh    3DEG|1|B|C|69 R3DSVS
3DEG|1|B|G|70    0BPh    3DEG|1|B|G|70 R3DSVS
3DEG|1|B|C|71    0BPh    3DEG|1|B|C|71 R3DSVS
3DEG|1|B|C|71    n0BPh    3DEG|1|B|A|72 R3DSVS
3DEG|1|B|A|72    0BPh    3DEG|1|B|A|72 R3DSVS
3DEG|1|B|A|73    n0BPh    3DEG|1|B|C|74 R3DSVS
3DEG|1|B|A|73    n0BPh    3DEG|1|B|A|73 R3DSVS
3DEG|1|B|C|74    0BPh    3DEG|1|B|C|74 R3DSVS
3DEG|1|B|C|75    0BPh    3DEG|1|B|C|75 R3DSVS
3DEG|1|B|A|76    n0BPh    3DEG|1|B|A|76 R3DSVS
3DEG|1|E|C|153    0BPh    3DEG|1|E|C|153 R3DSVS
3DEG|1|E|U|154    0BPh    3DEG|1|E|U|154 R3DSVS
3DEG|1|E|A|155    0BPh    3DEG|1|E|A|155 R3DSVS
3DEG|1|E|C|156   n0BPh    3DEG|1|E|C|156 R3DSVS
3DEG|1|E|U|157    0BPh    3DEG|1|E|U|157 R3DSVS
3DEG|1|E|G|158    0BPh    3DEG|1|E|G|158 R3DSVS
3DEG|1|E|G|159   n0BPh    3DEG|1|E|G|159 R3DSVS
3DEG|1|E|G|159    3BPh    3DEG|1|E|A|162 R3DSVS
3DEG|1|E|A|160    0BPh    3DEG|1|E|A|160 R3DSVS
3DEG|1|E|A|161    0BPh    3DEG|1|E|A|161 R3DSVS
3DEG|1|E|A|162    0BPh    3DEG|1|E|A|162 R3DSVS
3DEG|1|E|A|162   n2BPh    3DEG|1|F|G|348 R3DSVS
3DEG|1|E|C|163    0BPh    3DEG|1|E|C|163 R3DSVS
3DEG|1|E|G|164   n0BPh    3DEG|1|E|G|164 R3DSVS
3DEG|1|E|G|165    0BPh    3DEG|1|E|G|165 R3DSVS
3DEG|1|E|U|166   n0BPh    3DEG|1|E|U|166 R3DSVS
3DEG|1|E|A|167    0BPh    3DEG|1|E|A|167 R3DSVS
3DEG|1|E|G|168    0BPh    3DEG|1|E|G|168 R3DSVS
3DEG|1|F|C|339   n0BPh    3DEG|1|F|C|339 R3DSVS
3DEG|1|F|U|340    0BPh    3DEG|1|F|U|340 R3DSVS
3DEG|1|F|C|341    0BPh    3DEG|1|F|C|341 R3DSVS
3DEG|1|F|C|342    0BPh    3DEG|1|F|C|342 R3DSVS
3DEG|1|F|U|343    0BPh    3DEG|1|F|U|343 R3DSVS
3DEG|1|F|A|344    0BPh    3DEG|1|F|A|344 R3DSVS
3DEG|1|F|C|345    0BPh    3DEG|1|F|C|345 R3DSVS
3DEG|1|F|C|345    8BPh    3DEG|1|F|A|344 R3DSVS
3DEG|1|F|G|347    0BPh    3DEG|1|F|G|347 R3DSVS
3DEG|1|F|G|348   n0BPh    3DEG|1|F|G|348 R3DSVS
3DEG|1|F|A|349    0BPh    3DEG|1|F|A|349 R3DSVS
3DEG|1|F|G|350    0BPh    3DEG|1|F|G|350 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1043   0BPh   3DEG|1|G|C|1043 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1044   0BPh   3DEG|1|G|C|1044 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1045   n6BPh   3DEG|1|G|A|1111 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1046   0BPh   3DEG|1|G|A|1046 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1048   0BPh   3DEG|1|G|A|1048 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1049   0BPh   3DEG|1|G|C|1049 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1050   n0BPh   3DEG|1|G|A|1050 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1051   n0BPh   3DEG|1|G|G|1051 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1052   0BPh   3DEG|1|G|C|1052 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1053   0BPh   3DEG|1|G|C|1053 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1054   0BPh   3DEG|1|G|A|1054 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1055   0BPh   3DEG|1|G|G|1055 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1056   0BPh   3DEG|1|G|G|1056 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1057   n7BPh   3DEG|1|G|G|1087 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1057   0BPh   3DEG|1|G|A|1057 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1058   0BPh   3DEG|1|G|U|1058 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1059   0BPh   3DEG|1|G|G|1059 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1060   0BPh   3DEG|1|G|U|1060 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1061   0BPh   3DEG|1|G|U|1061 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1062   n0BPh   3DEG|1|G|G|1062 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1063   0BPh   3DEG|1|G|G|1063 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1064   0BPh   3DEG|1|G|C|1064 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1064   n7BPh   3DEG|1|G|A|1070 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1065   0BPh   3DEG|1|G|U|1065 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1066   5BPh   3DEG|1|G|A|1069 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1066   0BPh   3DEG|1|G|U|1066 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1067   0BPh   3DEG|1|G|A|1067 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1068   0BPh   3DEG|1|G|G|1068 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1068   n1BPh   3DEG|1|G|A|1096 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1069   n2BPh   3DEG|1|G|A|1096 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1069   n2BPh   3DEG|1|G|A|1073 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1070   n0BPh   3DEG|1|G|U|1097 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1071   0BPh   3DEG|1|G|G|1071 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1072   0BPh   3DEG|1|G|C|1072 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1073   0BPh   3DEG|1|G|A|1073 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1074   n0BPh   3DEG|1|G|G|1074 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1075   0BPh   3DEG|1|G|C|1075 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1076   0BPh   3DEG|1|G|C|1076 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1077   0BPh   3DEG|1|G|A|1077 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1077   6BPh   3DEG|1|G|A|1089 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1078   0BPh   3DEG|1|G|U|1078 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1079   n0BPh   3DEG|1|G|C|1079 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1079   8BPh   3DEG|1|G|A|1088 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1080   0BPh   3DEG|1|G|A|1080 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1081   0BPh   3DEG|1|G|U|1081 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1082   0BPh   3DEG|1|G|U|1082 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1083   n0BPh   3DEG|1|G|U|1083 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1083   5BPh   3DEG|1|G|A|1086 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1084   0BPh   3DEG|1|G|A|1084 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1085   n2BPh   3DEG|1|G|G|1056 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1085   0BPh   3DEG|1|G|A|1085 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1086   n0BPh   3DEG|1|G|A|1057 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1086   n2BPh   3DEG|1|G|A|1086 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1087   n0BPh   3DEG|1|G|G|1087 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1088   n0BPh   3DEG|1|G|G|1062 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1089   0BPh   3DEG|1|G|A|1089 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1090   0BPh   3DEG|1|G|A|1090 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1091   0BPh   3DEG|1|G|G|1091 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1092   0BPh   3DEG|1|G|C|1092 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1093   0BPh   3DEG|1|G|G|1093 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1094   5BPh   3DEG|1|G|U|1097 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1094   0BPh   3DEG|1|G|U|1094 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1095   0BPh   3DEG|1|G|A|1095 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1096   0BPh   3DEG|1|G|A|1096 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1098   0BPh   3DEG|1|G|A|1098 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1099   0BPh   3DEG|1|G|G|1099 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1100   0BPh   3DEG|1|G|C|1100 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1101   0BPh   3DEG|1|G|U|1101 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1102   0BPh   3DEG|1|G|C|1102 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1103   0BPh   3DEG|1|G|A|1103 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1104   9BPh   3DEG|1|G|A|1103 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1104   0BPh   3DEG|1|G|C|1104 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1105   0BPh   3DEG|1|G|U|1105 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1106   0BPh   3DEG|1|G|G|1106 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1107   0BPh   3DEG|1|G|G|1107 R3DSVS
3DEG|1|G|U|1108   0BPh   3DEG|1|G|U|1108 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1109   n9BPh   3DEG|1|G|U|1108 R3DSVS
3DEG|1|G|C|1109   0BPh   3DEG|1|G|C|1109 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1110   0BPh   3DEG|1|G|G|1110 R3DSVS
3DEG|1|G|A|1111   n0BPh   3DEG|1|G|A|1111 R3DSVS
3DEG|1|G|G|1112   0BPh   3DEG|1|G|G|1112 R3DSVS
3DEG|1|I|C|2646   0BPh   3DEG|1|I|C|2646 R3DSVS
3DEG|1|I|U|2647   0BPh   3DEG|1|I|U|2647 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2648   0BPh   3DEG|1|I|G|2648 R3DSVS
3DEG|1|I|C|2649   0BPh   3DEG|1|I|C|2649 R3DSVS
3DEG|1|I|U|2650   0BPh   3DEG|1|I|U|2650 R3DSVS
3DEG|1|I|C|2651   0BPh   3DEG|1|I|C|2651 R3DSVS
3DEG|1|I|C|2652   0BPh   3DEG|1|I|C|2652 R3DSVS
3DEG|1|I|U|2653   0BPh   3DEG|1|I|U|2653 R3DSVS
3DEG|1|I|A|2654   0BPh   3DEG|1|I|A|2654 R3DSVS
3DEG|1|I|A|2654   6BPh   3DEG|1|I|C|2666 R3DSVS
3DEG|1|I|A|2654   n2BPh   3DEG|1|I|A|2665 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2655   3BPh   3DEG|1|I|A|2665 R3DSVS
3DEG|1|I|U|2656   0BPh   3DEG|1|I|U|2656 R3DSVS
3DEG|1|I|A|2657   0BPh   3DEG|1|I|A|2657 R3DSVS
3DEG|1|I|C|2658   0BPh   3DEG|1|I|C|2658 R3DSVS
3DEG|1|I|C|2658   9BPh   3DEG|1|I|A|2657 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2659   0BPh   3DEG|1|I|G|2659 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2659   n3BPh   3DEG|1|I|A|2662 R3DSVS
3DEG|1|I|A|2660   0BPh   3DEG|1|I|A|2660 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2661   0BPh   3DEG|1|I|G|2661 R3DSVS
3DEG|1|I|A|2662   0BPh   3DEG|1|I|A|2662 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2663   0BPh   3DEG|1|I|G|2663 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2663   n0BPh   3DEG|1|I|A|2662 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2664   5BPh   3DEG|1|I|U|2656 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2664   0BPh   3DEG|1|I|G|2664 R3DSVS
3DEG|1|I|A|2665   n0BPh   3DEG|1|I|A|2665 R3DSVS
3DEG|1|I|C|2667   0BPh   3DEG|1|I|C|2667 R3DSVS
3DEG|1|I|C|2667   9BPh   3DEG|1|I|C|2666 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2668   0BPh   3DEG|1|I|G|2668 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2669   n0BPh   3DEG|1|I|G|2669 R3DSVS
3DEG|1|I|A|2670   0BPh   3DEG|1|I|A|2670 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2671   0BPh   3DEG|1|I|G|2671 R3DSVS
3DEG|1|I|U|2672   0BPh   3DEG|1|I|U|2672 R3DSVS
3DEG|1|I|G|2674   0BPh   3DEG|1|I|G|2674 R3DSVS
3DEG|1|J|U|1944   0BPh   3DEG|1|J|U|1944 R3DSVS
3DEG|1|J|U|1944   n9BPh    3DEG|1|A|A|76 R3DSVS
3DEG|1|J|G|1945   0BPh   3DEG|1|J|G|1945 R3DSVS
3DEG|1|J|U|1946   0BPh   3DEG|1|J|U|1946 R3DSVS
3DEG|1|J|C|1947   0BPh   3DEG|1|J|C|1947 R3DSVS
3DEG|1|J|G|1948   0BPh   3DEG|1|J|G|1948 R3DSVS
3DEG|1|J|G|1949   0BPh   3DEG|1|J|G|1949 R3DSVS
3DEG|1|J|G|1950   0BPh   3DEG|1|J|G|1950 R3DSVS
3DEG|1|J|U|1951   0BPh   3DEG|1|J|U|1951 R3DSVS
3DEG|1|J|U|1951   5BPh   3DEG|1|J|G|1954 R3DSVS
3DEG|1|J|A|1952   0BPh   3DEG|1|J|A|1952 R3DSVS
3DEG|1|J|A|1953   0BPh   3DEG|1|J|A|1953 R3DSVS
3DEG|1|J|G|1954   0BPh   3DEG|1|J|G|1954 R3DSVS
3DEG|1|J|U|1956   0BPh   3DEG|1|J|U|1956 R3DSVS
3DEG|1|J|U|1956   9BPh   3DEG|1|J|U|1955 R3DSVS
3DEG|1|J|C|1957   0BPh   3DEG|1|J|C|1957 R3DSVS
3DEG|1|J|C|1958   0BPh   3DEG|1|J|C|1958 R3DSVS
3DEG|1|J|G|1959   0BPh   3DEG|1|J|G|1959 R3DSVS
3DEG|1|J|C|1961   0BPh   3DEG|1|J|C|1961 R3DSVS
3DEG|1|K|U|2548   0BPh   3DEG|1|K|U|2548 R3DSVS
3DEG|1|K|G|2550   0BPh   3DEG|1|K|G|2550 R3DSVS
3DEG|1|K|C|2551   0BPh   3DEG|1|K|C|2551 R3DSVS
3DEG|1|K|U|2552   0BPh   3DEG|1|K|U|2552 R3DSVS
3DEG|1|K|G|2553   0BPh   3DEG|1|K|G|2553 R3DSVS
3DEG|1|K|U|2555   0BPh   3DEG|1|K|U|2555 R3DSVS
3DEG|1|K|C|2556   9BPh   3DEG|1|K|U|2555 R3DSVS
3DEG|1|K|C|2556   0BPh   3DEG|1|K|C|2556 R3DSVS
3DEG|1|K|G|2557   0BPh   3DEG|1|K|G|2557 R3DSVS
3DEG|1|K|C|2558   0BPh   3DEG|1|K|C|2558 R3DSVS
3DEG|1|K|C|2559   0BPh   3DEG|1|K|C|2559 R3DSVS
3DEG|1|K|A|2560   0BPh   3DEG|1|K|A|2560 R3DSVS
3DEG|1|K|U|2561   0BPh   3DEG|1|K|U|2561 R3DSVS

Coloring options:

Copyright 2023 BGSU RNA group. Page generated in 0.0251 s