Annotations
 • Triple sheared (5)
 • Basepair signature
  cWW-tSH-tHS-tHS-cWW
  Intraclusteral linkage
  Min 0.09 | Avg 0.46 | Max 0.80
  Help
  #D - ordering by discrepancy relative to the exemplar, #S - ordering by similarity (same as in the heat map). More
  #D#SLoop idPDBDiscAnnotation 1 2 3 4 5break 6 7 8 9 101-102-32-82-93-73-84-75-6
  3112ZJR0.6380 U616U617A618A619G620*C629G630G631A632G633cWWtHScWW
  2923V2F0.5349 U606U607A608A609G610*C618G619G620A621G622cWWntWHtHScWW
  2632QBG0.5184 U606U607A608A609C610*G618G619G620A621G622cWWntWHtHScWW
  2741S720.5210 C663U664A665A666C667*G679G680G681A682G683cWWntWHtHScWW
  1753U5F0.3672 A1719G1720A1721A1722U1723*A1678G1679G1680A1681U1682cWWntSWtHStHScWW
  763DHS0.2697Triple shearedC284G285A286A287G288*C297G298G299A300G301cWWcSHtSHntHStHScWW
  672A640.2643Triple shearedC284G285A286A287G288*C297G298G299A300G301cWWcSHtSHntHStHScWW
  382A640.2106Triple shearedC378G379A380A381G382*C347G348G349A350G351cWWntSHtHStHScWW
  592XZM0.2253 G1672A1673A1674A1675A1676*U1649G1650G1651A1652C1653cWWntSHtHStHScWW
  11104A1B0.3020 U3217U3218A3219A3220C3221*G3189A3190G3191C3192G3193cWWntSHntHStHScWW
  4113G780.2242 C70U71A72A73C74*G113G114A115C116G117cWWntSHntHStHScWW
  1123V2F0.0000 C1882G1883A1884A1885C1886*G1856G1857G1858A1859G1860cWWtSHtHStHScWW
  2133U5H0.1944 U1645G1646A1647A1648U1649*A1806G1807G1808A1809A1810cWWtSHtHStHScWW
  8143IWN0.2754Triple shearedC12A13A14A15C16*G31G32A33C34G35cWWntSHtHScWW
  16153UCZ0.3647 C22A23A24A25C26*G41G42A43C44G45cWWntSHtHScWW
  10162QBG0.2995 U1720G1721A1722G1723G1724*U1736G1737G1738A1739G1740cWWtSHtHSntHScWW
  14172QBG0.3566 U703G704A705A706G707*U724G725G726A727G728cWWtSHtHStHScWW
  18183V2F0.3683 U703G704A705A706G707*U724G725G726A727G728cWWtSHtHStHScWW
  20193U5H0.3886 U834G835A836A837G838*U855G856G857A858G859cWWtSHtHStHScWW
  13201S720.3553 U794G795A796A797G798*U815G816G817A818A819cWWncSHtSHtHStHScWW
  30212QWY0.5350 A46A47A48A49G50*C16G17U18A19U20cWWtSHntHWtHScWW
  9222ZJR0.2967 C1865G1866A1867A1868A1869*U1848G1849G1850A1851G1852cWWtSHntHSntHScWW
  12231S720.3261 C2515G2516A2517C2518C2519*G2501C2502A2503A2504G2505cWWtSHtHScWW
  24242AW70.4247 C1259G1260A1261C1262C1263*G1272C1273A1274A1275G1276cWWtSHtHScWW
  15251U6B0.3611Triple shearedG56A57A58A59C60*G84C85A86A87C88cWWtSHtHScWW
  22263V2F0.4055 C2480G2481G2482C2483G2484*C2466C2467G2468A2469G2470cWWtSHntHScWW
  23272ZJR0.4183 C2459G2460G2461C2462G2463*C2445C2446G2447A2448G2449cWWtSHntHScWW
  19284A1B0.3828 C2837G2838A2839C2840G2841*C2823C2824A2825A2826G2827cWWtSHtHScWW
  21292QBG0.3912 C2480G2481A2482C2483G2484*C2466C2467A2468A2469G2470cWWtSHtHScWW
  25303U5H0.4665 C2849G2850A2851C2852A2853*U2835C2836A2837A2838G2839cWWtSHtHScWW
  28312XZM0.5249 U525U526A527G528C529*G509A510A511C512A513cWWncWWntSHtHSncWScWW

  3D structures

  Complete motif including flanking bases
  SequenceCounts
  CGAAG*CGGAG3
  UGAAG*UGGAG3
  CAAAC*GGACG2
  CGACG*CCAAG2
  CGACC*GCAAG2
  UUAAG*CGGAG2
  CGAAA*UGGAG1
  CCGAG*CGGCG1
  GAACA*UUAGC1
  CGACA*UCAAG1
  CGGCG*CCGAG1
  AAAAG*CGUAU1
  GAAAC*GCAAC1
  UGAGG*UGGAG1
  AGGAU*AGAAU1
  CUAAC*GGGAG1
  UUAAC*GGGAG1
  UGGAC*GAAAA1
  UUAAC*GAGCG1
  UGAAU*AGGAA1
  GGGAG*CGAAC1
  CUAAC*GGACG1
  UGAAG*UGGAA1
  Non-Watson-Crick part of the motif
  SequenceCounts
  GAA*GGA9
  GAC*CAA5
  UAA*GGA4
  AAA*GAC2
  GGA*GAA2
  AAA*CAA1
  CGA*GGC1
  GGC*CGA1
  AAC*UAG1
  AAA*GUA1
  UAA*GAC1
  GGA*AAA1
  GAG*GGA1
  UAA*AGC1

  Coloring options:

  Mutual discrepancy heat map legend: