Valid loops

#loop idlocationannotation
(mapped to, source)
motif group
(similar to)
1/5A/120:125NANA
1/5A/196:201NANA
1/5A/360:365NANA
1/5A/515:522NANA
1/SA/154:160
geometric
HL_4WF9_003
NA

HL_62869.3*
1/SA/190:195NANA
1/SA/276:279
geometric
HL_5TBW_071
NA

HL_69353.7*
1/SA/330:338
homologous
HL_4V88_193
NA

HL_93727.5*
1/SA/368:373NANA
1/SA/393:404
homologous
HL_4V88_195
NA

HL_22443.1*
1/SA/414:419UNCG
homologous
HL_4V88_196
NA

HL_79299.11*
1/SA/450:456
homologous
HL_4V88_197
NA

HL_50374.1*
1/SA/491:496
geometric
HL_5U3G_001
NA

HL_40469.1*
1/SA/520:532
homologous
HL_4V88_199
NA

HL_17086.2*
1/SA/569:574NANA
1/SA/900:909
homologous
HL_4V88_206
NA

HL_87219.4*
1/SA/937:942Other HL
homologous
HL_4V88_207
NA

HL_43074.18*
1/SA/1055:1064
geometric
HL_2ZZM_002
NA

HL_18218.2*
1/SA/1501:1506GNRA
homologous
HL_4V88_218
NA

HL_43074.18*
1/SA/1594:1602NANA
1/SA/1802:1807Other HL
geometric
HL_5J7L_180
NA

HL_43074.18*

Problematic loops

#loop idProblemSequence
HL_5WYK_001NA
HL_5WYK_002NA
HL_5WYK_003NA
HL_5WYK_006NA
HL_5WYK_008NA
HL_5WYK_010NA
HL_5WYK_013
geometric
HL_361D_002
HL_5WYK_023NA
HL_5WYK_027NA
HL_5WYK_030NA

Valid loops

#loop idlocationannotation
(mapped to, source)
motif group
(similar to)
1/3A/1:4,
1/SA/1120:1123
Tandem non-canonical cWW pairs
geometric
IL_1MFQ_004
NA

IL_85877.10*
1/3A/4:6,
1/SA/1118:1120

geometric
IL_1YZ9_002
NA

IL_01312.13*
1/3A/48:50,
1/5A/468:470
NANA
1/3A/50:52,
1/5A/466:468
NANA
1/3A/78:85,
1/3A/325:329
NANA
1/3A/97:98,
1/3A/317:319
NANA
1/5A/11:15,
1/5A/66:71
NANA
1/5A/16:18,
1/5A/62:65
NANA
1/5A/94:95,
1/5A/149:156
NANA
1/5A/97:99,
1/5A/145:147
NANA
1/5A/100:104,
1/5A/140:144
NANA
1/5A/107:111,
1/5A/135:137
NANA
1/5A/115:120,
1/5A/125:131
NANA
1/5A/167:172,
1/5A/224:228
NANA
1/5A/175:178,
1/5A/219:221
NANA
1/5A/181:183,
1/5A/214:216
NANA
1/5A/187:189,
1/5A/208:210
NANA
1/5A/246:247,
1/5A/265:267
NANA
1/5A/336:341,
1/5A/384:387
NANA
1/5A/342:343,
1/5A/381:383
NANA
1/5A/346:349,
1/5A/375:378
NANA
1/5A/352:356,
1/5A/369:372
NANA
1/5A/395:397,
1/5A/460:462
NANA
1/5A/400:406,
1/5A/450:457
NANA
1/5A/413:414,
1/5A/440:443
NANA
1/5A/501:503,
1/5A/533:537
NANA
1/5A/505:507,
1/5A/529:531
NANA
1/5A/513:515,
1/5A/522:523
NANA
1/5A/550:552,
1/5A/585:587
NANA
1/5A/555:558,
1/5A/579:582
NANA
1/5A/559:561,
1/5A/576:578
NANA
1/SA/24:26,
1/SA/600:601
NANA
1/SA/50:52,
1/SA/428:429
Minor groove platform
homologous
IL_4V88_388
NA

IL_06437.11*
1/SA/109:112,
1/SA/302:305
Tandem non-canonical cWW pairs
homologous
IL_4V88_391
NA

IL_85877.10*
1/SA/113:116,
1/SA/300:301
Multiple bulged bases
homologous
IL_4V88_392
NA

IL_13730.12*
1/SA/117:122,
1/SA/295:299

homologous
IL_4V88_393
NA

IL_76386.1*
1/SA/144:149,
1/SA/165:171
tWH-tWH-tHW-tHW
geometric
IL_4LFB_009
NA

IL_87677.1*
1/SA/150:152,
1/SA/162:164

geometric
IL_1RPU_001
NA

IL_01312.13*
1/SA/186:189,
1/SA/196:199
Double sheared
homologous
IL_4V88_396
NA

IL_09705.7*
1/SA/204:206,
1/SA/259:263
Major groove platform with extra cWW
geometric
IL_1MMS_002
NA

IL_95485.6*
1/SA/206:208,
1/SA/257:259
NANA
1/SA/265:267,
1/SA/288:289
NANA
1/SA/270:273,
1/SA/283:285
NANA
1/SA/275:276,
1/SA/279:281
NANA
1/SA/311:316,
1/SA/348:355
Kink-turn with non-sequential stacking
homologous
IL_4V88_402
NA

IL_29549.9*
1/SA/318:323,
1/SA/345:346
NANA
1/SA/363:365,
1/SA/376:381
NANA
1/SA/389:391,
1/SA/406:408
Isolated cWH basepair
homologous
IL_4V88_405
NA

IL_42589.6*
1/SA/443:447,
1/SA/460:461
C-loop
geometric
IL_5J7L_018
NA

IL_08376.2*
1/SA/447:448,
1/SA/458:460
Single bulged G
geometric
IL_3NDB_004
NA

IL_59137.10*
1/SA/480:485,
1/SA/502:508
NANA
1/SA/517:520,
1/SA/532:535
NANA
1/SA/557:559,
1/SA/586:587
NANA
1/SA/627:631,
1/SA/968:972
tSH-tHW-tHS
homologous
IL_4V88_418
NA

IL_39521.5*
1/SA/865:866,
1/SA/962:965
Major groove platform; stack outside cWW
geometric
IL_6N5P_003
NA

IL_70995.6*
1/SA/867:870,
1/SA/957:961
Tandem non-canonical cWW pairs
homologous
IL_4V88_429
NA

IL_85877.10*
1/SA/871:873,
1/SA/954:956

geometric
IL_2R8S_001
NA

IL_01312.13*
1/SA/874:878,
1/SA/950:953
Tandem non-canonical cWW pairs
homologous
IL_4V88_431
NA

IL_85877.10*
1/SA/885:888,
1/SA/924:927
Tandem non-canonical cWW pairs
homologous
IL_4V88_432
NA

IL_85877.10*
1/SA/893:899,
1/SA/910:919
NANA
1/SA/1041:1044,
1/SA/1074:1077
Tandem non-canonical cWW pairs
homologous
IL_4V88_438
NA

IL_85877.10*
1/SA/1051:1053,
1/SA/1066:1067
NANA
1/SA/1149:1151,
1/SA/1627:1628
Single bulged G
homologous
IL_4V88_442
NA

IL_59137.10*
1/SA/1157:1161,
1/SA/1616:1621
NANA
1/SA/1173:1175,
1/SA/1464:1466

homologous
IL_4V88_444
NA

IL_01312.13*
1/SA/1470:1474,
1/SA/1533:1574
NANA
1/SA/1495:1498,
1/SA/1509:1512
Tandem non-canonical cWW pairs
homologous
IL_4V88_461
NA

IL_85877.10*
1/SA/1642:1644,
1/SA/1757:1759

geometric
IL_4LFB_010
NA

IL_01312.13*
1/SA/1644:1649,
1/SA/1751:1757
NANA
1/SA/1650:1652,
1/SA/1748:1750
AA cWW
homologous
IL_4V88_467
NA

IL_01312.13*
1/SA/1653:1656,
1/SA/1744:1747
Double sheared
geometric
IL_5AOX_003
NA

IL_09705.7*
1/SA/1656:1658,
1/SA/1743:1744
NANA
1/SA/1665:1667,
1/SA/1734:1736

homologous
IL_4V88_470
NA

IL_01312.13*
1/SA/1669:1672,
1/SA/1729:1732
Double sheared
homologous
IL_4V88_471
NA

IL_09705.7*
1/SA/1672:1674,
1/SA/1727:1729

geometric
IL_5UNE_001
NA

IL_01312.13*
1/SA/1675:1678,
1/SA/1723:1726
Tandem non-canonical cWW pairs
homologous
IL_4V88_473
NA

IL_85877.10*

Problematic loops

No problematic loops

Valid loops

#loop idlocationannotation
(mapped to, source)
motif group
(similar to)
1/3A/106:111,
1/3A/259:263,
1/3A/308:309
NANA
1/SA/633:635,
1/SA/861:865,
1/SA/965:966
NANA
1/SA/881:884,
1/SA/928:936,
1/SA/943:947

homologous
J3_4V88_033
NA
1/SA/1168:1171,
1/SA/1468:1470,
1/SA/1574:1577
NANA

Problematic loops

No problematic loops


Coloring options:
Copyright 2023 BGSU RNA group. Page generated in 0.0803 s