#Varna 2DMotifNtsSize
1
 • IL_61133.1
IL_61133.1
 • Basepair signature:
 • History status: > 2 parents
5221
2
 • IL_24421.1
IL_24421.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
6160
3
 • IL_78918.1
IL_78918.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
551
4
 • IL_42829.1
IL_42829.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
640
5
 • IL_91286.1
IL_91286.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
839
6
 • IL_91075.1
IL_91075.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
527
7
 • IL_11266.1
IL_11266.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
525
8
 • IL_68930.1
IL_68930.1
 • Basepair signature:
 • History status: > 2 parents
720
9
 • IL_03728.1
IL_03728.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
817
10
 • IL_49994.1
IL_49994.1
 • Basepair signature:
 • History status: > 2 parents
515
11
 • IL_24982.1
IL_24982.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
1014
12
 • IL_31491.1
IL_31491.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
1013
13
 • IL_33235.1
IL_33235.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
512
14
 • IL_93479.1
IL_93479.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
612
15
 • IL_78374.1
IL_78374.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
1012
16
 • IL_97493.1
IL_97493.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
511
17
 • IL_47067.1
IL_47067.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
69
18
 • IL_06751.1
IL_06751.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
89
19
 • IL_34442.1
IL_34442.1
 • Basepair signature:
 • History status: > 2 parents
79
20
 • IL_87738.1
IL_87738.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
89
21
 • IL_95015.1
IL_95015.1
 • Basepair signature:
 • History status: > 2 parents
69
22
 • IL_33032.1
IL_33032.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
139
23
 • IL_70242.1
IL_70242.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
69
24
 • IL_79143.1
IL_79143.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
69
25
 • IL_68211.1
IL_68211.1
 • Basepair signature:
 • History status: > 2 parents
98
26
 • IL_95965.1
IL_95965.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
58
27
 • IL_62873.1
IL_62873.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
98
28
 • IL_60288.1
IL_60288.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
58
29
 • IL_16498.1
IL_16498.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
58
30
 • IL_38336.1
IL_38336.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
68
31
 • IL_82367.4
IL_82367.4
 • Basepair signature: 07_cWW--cWW
 • History status: Updated, 1 parent
87
32
 • IL_28693.1
IL_28693.1
 • Basepair signature:
 • History status: > 2 parents
57
33
 • IL_37996.1
IL_37996.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
97
34
 • IL_80407.1
IL_80407.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
107
35
 • IL_98047.1
IL_98047.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
77
36
 • IL_07547.1
IL_07547.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
156
37
 • IL_29784.1
IL_29784.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
86
38
 • IL_94031.1
IL_94031.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
106
39
 • IL_82768.2
IL_82768.2
 • Basepair signature:
 • History status: Updated, 1 parent
96
40
 • IL_55276.1
IL_55276.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
156
41
 • IL_33144.1
IL_33144.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
66
42
 • IL_87608.1
IL_87608.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
56
43
 • IL_58440.1
IL_58440.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
75
44
 • IL_61831.1
IL_61831.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
65
45
 • IL_96804.1
IL_96804.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
185
46
 • IL_97736.1
IL_97736.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
85
47
 • IL_66688.1
IL_66688.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
55
48
 • IL_14611.1
IL_14611.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
85
49
 • IL_01239.1
IL_01239.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-cWW
 • History status: > 2 parents
75
50
 • IL_76133.1
IL_76133.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
105
51
 • IL_39526.1
IL_39526.1
 • Basepair signature: 09_cWW------cWW
 • History status: Exact match
95
52
 • IL_70237.1
IL_70237.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
104
53
 • IL_89295.1
IL_89295.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
94
54
 • IL_11167.3
IL_11167.3
 • Basepair signature: 14_cWW--tHW-tHW-bif-cWW
 • History status: Updated, 1 parent
154
55
 • IL_52210.1
IL_52210.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
104
56
 • IL_93335.1
IL_93335.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
124
57
 • IL_19771.1
IL_19771.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
94
58
 • IL_30092.1
IL_30092.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
74
59
 • IL_23428.1
IL_23428.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
64
60
 • IL_81468.1
IL_81468.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
94
61
 • IL_78732.1
IL_78732.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
104
62
 • IL_86121.1
IL_86121.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
114
63
 • IL_94438.1
IL_94438.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
144
64
 • IL_31066.1
IL_31066.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
74
65
 • IL_86221.1
IL_86221.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
124
66
 • IL_76795.1
IL_76795.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
94
67
 • IL_20328.1
IL_20328.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
144
68
 • IL_99388.1
IL_99388.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
124
69
 • IL_38028.1
IL_38028.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
74
70
 • IL_28399.1
IL_28399.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
113
71
 • IL_60708.1
IL_60708.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
53
72
 • IL_61616.1
IL_61616.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
113
73
 • IL_47671.1
IL_47671.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
83
74
 • IL_55113.2
IL_55113.2
 • Basepair signature:
 • History status: Updated, 1 parent
53
75
 • IL_09233.2
IL_09233.2
 • Basepair signature:
 • History status: Updated, 1 parent
93
76
 • IL_16722.1
IL_16722.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
83
77
 • IL_97554.1
IL_97554.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
73
78
 • IL_01628.1
IL_01628.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
53
79
 • IL_29583.1
IL_29583.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
143
80
 • IL_23262.1
IL_23262.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
113
81
 • IL_13224.1
IL_13224.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
93
82
 • IL_58388.1
IL_58388.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
133
83
 • IL_10326.2
IL_10326.2
 • Basepair signature:
 • History status: Updated, 1 parent
133
84
 • IL_82563.1
IL_82563.1
 • Basepair signature: cWW-R-tWH-R-R-R-cWW
 • History status: Exact match
 • Name: Thi-box riboswitch T-loop
103
85
 • IL_62437.1
IL_62437.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
83
86
 • IL_78493.3
IL_78493.3
 • Basepair signature:
 • History status: Updated, 1 parent
133
87
 • IL_67582.1
IL_67582.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
123
88
 • IL_34435.1
IL_34435.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
123
89
 • IL_74605.1
IL_74605.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
93
90
 • IL_76095.1
IL_76095.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
203
91
 • IL_89586.1
IL_89586.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
133
92
 • IL_21341.1
IL_21341.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
63
93
 • IL_13468.1
IL_13468.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
63
94
 • IL_68345.1
IL_68345.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
183
95
 • IL_44213.1
IL_44213.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
93
96
 • IL_89613.1
IL_89613.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
163
97
 • IL_81608.1
IL_81608.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
53
98
 • IL_56029.1
IL_56029.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
72
99
 • IL_97713.1
IL_97713.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
92
100
 • IL_67609.1
IL_67609.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
92
101
 • IL_43333.1
IL_43333.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
162
102
 • IL_52634.1
IL_52634.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
122
103
 • IL_56765.1
IL_56765.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
72
104
 • IL_43113.1
IL_43113.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
132
105
 • IL_75870.1
IL_75870.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
72
106
 • IL_09882.1
IL_09882.1
 • Basepair signature: cWW-tSH-tHW-tWH-tHS-cWW
 • History status: Exact match
122
107
 • IL_18488.1
IL_18488.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
142
108
 • IL_94744.1
IL_94744.1
 • Basepair signature: cWW-cWW-L-R-tSH-tHH-cSH-tWH-tHS-cWW
 • History status: Exact match
 • Name: Sarcin-ricin motif with extra cWW GA pair
172
109
 • IL_19935.1
IL_19935.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
72
110
 • IL_42644.1
IL_42644.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
72
111
 • IL_19202.1
IL_19202.1
 • Basepair signature: 11_cWW-tSH---tHS-cWW
 • History status: Exact match
112
112
 • IL_67617.1
IL_67617.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
92
113
 • IL_79955.1
IL_79955.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
122
114
 • IL_76760.1
IL_76760.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
82
115
 • IL_99404.1
IL_99404.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
92
116
 • IL_57870.1
IL_57870.1
 • Basepair signature: 14_cWW-tSS,cWH-cWH-cWW--tWH--cSS
 • History status: Exact match
152
117
 • IL_57785.3
IL_57785.3
 • Basepair signature:
 • History status: Updated, 1 parent
92
118
 • IL_20679.1
IL_20679.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
132
119
 • IL_50521.1
IL_50521.1
 • Basepair signature: cWW-tSH-cWH-tWH-tSS-tHW-L-cWW
 • History status: New id, 1 parent
152
120
 • IL_44024.1
IL_44024.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
62
121
 • IL_68486.1
IL_68486.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
52
122
 • IL_34305.1
IL_34305.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
132
123
 • IL_63749.1
IL_63749.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
102
124
 • IL_62718.1
IL_62718.1
 • Basepair signature: 11_cWW-tSH-tHW-tHH-cWW---cSH
 • History status: Exact match
112
125
 • IL_75000.1
IL_75000.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
72
126
 • IL_62499.1
IL_62499.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
102
127
 • IL_16360.1
IL_16360.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
132
128
 • IL_25228.1
IL_25228.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
72
129
 • IL_95652.1
IL_95652.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
142
130
 • IL_97833.1
IL_97833.1
 • Basepair signature: cWW-cSW-tSH-tWH-tHW-tHS-cWW-cWW
 • History status: New id, 1 parent
142
131
 • IL_76618.1
IL_76618.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 2 parents
82
132
 • IL_95150.1
IL_95150.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
82
133
 • IL_51412.1
IL_51412.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
132
134
 • IL_14562.1
IL_14562.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
72
135
 • IL_73213.1
IL_73213.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
82
136
 • IL_98566.1
IL_98566.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-R-cWW
 • History status: New id, 1 parent
82
137
 • IL_74876.1
IL_74876.1
 • Basepair signature: cWW-tWH-L-R-tHS-cWW
 • History status: Exact match
112
138
 • IL_88684.1
IL_88684.1
 • Basepair signature: 12_cWW---cWW
 • History status: New id, no parents
122
139
 • IL_16614.1
IL_16614.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
182
140
 • IL_03978.1
IL_03978.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
112
141
 • IL_02691.1
IL_02691.1
 • Basepair signature: 13_cWW-cWW-tHH-cSH-tWH-tHS-cWW
 • History status: New id, no parents
132
142
 • IL_80202.1
IL_80202.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
82
143
 • IL_71985.1
IL_71985.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
62
144
 • IL_36852.1
IL_36852.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
92
145
 • IL_52844.1
IL_52844.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
92
146
 • IL_16166.1
IL_16166.1
 • Basepair signature: cWW-L-cWW
 • History status: New id, 1 parent
52
147
 • IL_49468.1
IL_49468.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
82
148
 • IL_82794.1
IL_82794.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
112
149
 • IL_77104.1
IL_77104.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
82
150
 • IL_66718.1
IL_66718.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
62
151
 • IL_01955.1
IL_01955.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
132
152
 • IL_99637.1
IL_99637.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
52
153
 • IL_45797.1
IL_45797.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
92
154
 • IL_69110.1
IL_69110.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
72
155
 • IL_54567.1
IL_54567.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
102
156
 • IL_46873.1
IL_46873.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
62
157
 • IL_39081.1
IL_39081.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
62
158
 • IL_50828.1
IL_50828.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
72
159
 • IL_86981.1
IL_86981.1
 • Basepair signature: cWW-bif-tSH-tHW-cSH-tHH-bif-cWW
 • History status: Exact match
 • Name: Sarcin-ricin motif with CC BIfurcated pair. H.m. LSU H18.
151
160
 • IL_77562.1
IL_77562.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
141
161
 • IL_59183.1
IL_59183.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
121
162
 • IL_65519.1
IL_65519.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
101
163
 • IL_72595.1
IL_72595.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
164
 • IL_97912.1
IL_97912.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
141
165
 • IL_01251.1
IL_01251.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
166
 • IL_85805.1
IL_85805.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-R-cWW
 • History status: New id, 1 parent
91
167
 • IL_41791.1
IL_41791.1
 • Basepair signature: cWW-tSW-tWH-tSW-cSH-cWS-R-R-cWW-cWW
 • History status: Exact match
121
168
 • IL_33509.1
IL_33509.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
61
169
 • IL_47687.1
IL_47687.1
 • Basepair signature: cWW-tWH-tWH-tWH-L-R-L-tWW-cWW
 • History status: New id, no parents
141
170
 • IL_99755.1
IL_99755.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
141
171
 • IL_65001.1
IL_65001.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
121
172
 • IL_08624.1
IL_08624.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
91
173
 • IL_49866.1
IL_49866.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
174
 • IL_48723.1
IL_48723.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
121
175
 • IL_63594.1
IL_63594.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
176
 • IL_57195.1
IL_57195.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
177
 • IL_21025.1
IL_21025.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
61
178
 • IL_39324.1
IL_39324.1
 • Basepair signature: cWW-tSS-tHH-cSW-bif-tSH-tWH-R-R-tHS-cWW-cWW
 • History status: Exact match
201
179
 • IL_92311.1
IL_92311.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
180
 • IL_00739.1
IL_00739.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
181
 • IL_20815.1
IL_20815.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
182
 • IL_99663.1
IL_99663.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
91
183
 • IL_57517.1
IL_57517.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
81
184
 • IL_63867.1
IL_63867.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
185
 • IL_05462.1
IL_05462.1
 • Basepair signature: cWW-R-cWW
 • History status: New id, no parents
71
186
 • IL_22579.1
IL_22579.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-R-R-L-cWW
 • History status: Exact match
101
187
 • IL_12233.1
IL_12233.1
 • Basepair signature: cWW-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-cWW
 • History status: Exact match
151
188
 • IL_58626.1
IL_58626.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
191
189
 • IL_87841.1
IL_87841.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
190
 • IL_81728.1
IL_81728.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
131
191
 • IL_02980.1
IL_02980.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
192
 • IL_17323.1
IL_17323.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
151
193
 • IL_47493.1
IL_47493.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
121
194
 • IL_01594.1
IL_01594.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
195
 • IL_89283.1
IL_89283.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
91
196
 • IL_55167.1
IL_55167.1
 • Basepair signature: 09_cWW--cWW---cSH
 • History status: New id, no parents
91
197
 • IL_00439.1
IL_00439.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
198
 • IL_67277.1
IL_67277.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
141
199
 • IL_05865.1
IL_05865.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
200
 • IL_75415.1
IL_75415.1
 • Basepair signature: cWW-L-L-L-L-L-L-cWW
 • History status: New id, no parents
 • Name: Pseudo-knot forming internal loop
101
201
 • IL_83250.1
IL_83250.1
 • Basepair signature: cWW-tWH-R-R-R-cSH-cWW-cWW
 • History status: Exact match
 • Name: 16S h40 3WJ T.th.
111
202
 • IL_90734.1
IL_90734.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
203
 • IL_26241.1
IL_26241.1
 • Basepair signature: cWW-tHW-tHS-cWW-cWW
 • History status: Exact match
101
204
 • IL_58545.1
IL_58545.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
151
205
 • IL_98249.1
IL_98249.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
206
 • IL_80505.1
IL_80505.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-R-R-R-R-cWW
 • History status: New id, no parents
111
207
 • IL_63662.1
IL_63662.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
151
208
 • IL_75688.1
IL_75688.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-L-L-L-cSH-L-L-cWW
 • History status: Exact match
 • Name: Part of Helix 71 (H71) junction in 23S of D.r.
161
209
 • IL_75765.1
IL_75765.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
141
210
 • IL_59905.1
IL_59905.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
211
 • IL_95813.1
IL_95813.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
212
 • IL_31793.1
IL_31793.1
 • Basepair signature: 14_cWW-cWW-tSH-tWH-tSS,tHS-cWW,tSS
 • History status: Exact match
 • Name: Kink-turn from 16S H23
151
213
 • IL_26868.1
IL_26868.1
 • Basepair signature: cWW-tSH-tHW-tWW-cWW
 • History status: New id, no parents
111
214
 • IL_65788.1
IL_65788.1
 • Basepair signature: cWW-R-R-cWW-cWW-cWW
 • History status: New id, no parents
101
215
 • IL_84234.1
IL_84234.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
216
 • IL_95735.1
IL_95735.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
61
217
 • IL_87637.1
IL_87637.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
141
218
 • IL_14812.1
IL_14812.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
131
219
 • IL_77549.1
IL_77549.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
121
220
 • IL_48709.1
IL_48709.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
61
221
 • IL_99757.1
IL_99757.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
151
222
 • IL_26929.1
IL_26929.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
223
 • IL_23044.1
IL_23044.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
141
224
 • IL_08947.1
IL_08947.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
91
225
 • IL_25897.1
IL_25897.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
71
226
 • IL_47741.1
IL_47741.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
141
227
 • IL_40914.1
IL_40914.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
161
228
 • IL_11302.1
IL_11302.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-tHW-L-cWW
 • History status: New id, no parents
101
229
 • IL_64973.1
IL_64973.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
61
230
 • IL_19830.1
IL_19830.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
61
231
 • IL_05754.1
IL_05754.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
91
232
 • IL_78215.1
IL_78215.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
51
233
 • IL_66760.1
IL_66760.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
141
234
 • IL_48650.1
IL_48650.1
 • Basepair signature: 18_cWW-tSH-tSS-cWW,tSS------tWH-tWH
 • History status: New id, 1 parent
181
235
 • IL_76263.1
IL_76263.1
 • Basepair signature: cWW-tHW-L-R-R-R-L-L-L-L-L-L-L-cWW
 • History status: New id, no parents
191
236
 • IL_31754.1
IL_31754.1
 • Basepair signature: cWW-cSW-tHW-cSH-tWH-tHS-cWW
 • History status: New id, no parents
 • Name: Sarcin-ricin H95 23S rRNA E.c.
131
237
 • IL_50881.1
IL_50881.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
121
238
 • IL_04040.1
IL_04040.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
91
239
 • IL_30763.1
IL_30763.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
121
240
 • IL_91604.1
IL_91604.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
161
241
 • IL_63952.1
IL_63952.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-tHW-tHW-L-R-cWW
 • History status: Exact match
131
242
 • IL_65931.1
IL_65931.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
61
243
 • IL_59424.1
IL_59424.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
141
244
 • IL_56096.1
IL_56096.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
245
 • IL_31920.1
IL_31920.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
61
246
 • IL_98023.1
IL_98023.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
247
 • IL_02478.1
IL_02478.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
91
248
 • IL_40073.1
IL_40073.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
161
249
 • IL_96468.1
IL_96468.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
250
 • IL_32080.1
IL_32080.1
 • Basepair signature: cWW-bif-R-R-cWW
 • History status: New id, no parents
101
251
 • IL_29920.1
IL_29920.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
91
252
 • IL_40303.1
IL_40303.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
181
253
 • IL_54320.1
IL_54320.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
91
254
 • IL_96697.1
IL_96697.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
251
255
 • IL_35361.1
IL_35361.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
141
256
 • IL_40672.1
IL_40672.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
61
257
 • IL_01618.1
IL_01618.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
258
 • IL_55934.1
IL_55934.1
 • Basepair signature: cWW-L-L-tSH-L-R-bif-L-cWW-cWW
 • History status: New id, 1 parent
 • Name: kink-turn-like
161
259
 • IL_09107.1
IL_09107.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
81
260
 • IL_63624.1
IL_63624.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
181
261
 • IL_82650.1
IL_82650.1
 • Basepair signature: cWW-cWS-tSH-tHS-L-R-L-cWW
 • History status: New id, no parents
131
262
 • IL_53988.1
IL_53988.1
 • Basepair signature: cWW-cSW-L-L-tHS-cWS-cWW
 • History status: New id, no parents
131
263
 • IL_97073.1
IL_97073.1
 • Basepair signature: cWW-R-R-R-tHS-cWW
 • History status: New id, no parents
91
264
 • IL_10746.1
IL_10746.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
161
265
 • IL_79913.1
IL_79913.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
151
266
 • IL_74622.1
IL_74622.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
267
 • IL_40845.1
IL_40845.1
 • Basepair signature: cWW-cSW-cSH-R-cWW
 • History status: Exact match
81
268
 • IL_07220.1
IL_07220.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
131
269
 • IL_66744.1
IL_66744.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-L-L-L-L-cWW-cWW
 • History status: New id, no parents
 • Name: SSU Helix 21 (h21) IL2 E.coli
141
270
 • IL_55649.1
IL_55649.1
 • Basepair signature: cWW-tWH-L-R-cWW
 • History status: New id, no parents
91
271
 • IL_01299.1
IL_01299.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
91
272
 • IL_49431.1
IL_49431.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
121
273
 • IL_50779.1
IL_50779.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
274
 • IL_68827.1
IL_68827.1
 • Basepair signature: cWW-tSH-tHH-R-R-R-cWW
 • History status: New id, no parents
 • Name: Reverse Kink-Turn
111
275
 • IL_52509.1
IL_52509.1
 • Basepair signature: cWW-cWW-L-L-tHS-cWW
 • History status: New id, no parents
101
276
 • IL_40287.1
IL_40287.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
151
277
 • IL_48662.1
IL_48662.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
51
278
 • IL_84840.1
IL_84840.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
141
279
 • IL_56170.1
IL_56170.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
161
280
 • IL_30028.1
IL_30028.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
161
281
 • IL_60867.1
IL_60867.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
282
 • IL_22907.1
IL_22907.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
161
283
 • IL_82910.1
IL_82910.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
121
284
 • IL_65375.1
IL_65375.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
151
285
 • IL_58040.1
IL_58040.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
286
 • IL_50767.1
IL_50767.1
 • Basepair signature: 06_cWW-cWW
 • History status: New id, 1 parent
71
287
 • IL_85789.1
IL_85789.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
61
288
 • IL_13649.1
IL_13649.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
91
289
 • IL_02690.1
IL_02690.1
 • Basepair signature: cWW-tSS-L-cSS-R-L-L-L-L-cWW
 • History status: New id, no parents
131
290
 • IL_63760.1
IL_63760.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
91
291
 • IL_27364.1
IL_27364.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
181
292
 • IL_76093.1
IL_76093.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
91
293
 • IL_12536.1
IL_12536.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
251
294
 • IL_69835.1
IL_69835.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
81
295
 • IL_56427.1
IL_56427.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
296
 • IL_51922.1
IL_51922.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
161
297
 • IL_17247.1
IL_17247.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
298
 • IL_34469.1
IL_34469.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
91
299
 • IL_44362.1
IL_44362.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
141
300
 • IL_15075.1
IL_15075.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
91
301
 • IL_89769.1
IL_89769.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
171
302
 • IL_42300.1
IL_42300.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
303
 • IL_18581.1
IL_18581.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
304
 • IL_45155.1
IL_45155.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
305
 • IL_29949.1
IL_29949.1
 • Basepair signature: cWW-R-cSW-R-R-tHS-cWW
 • History status: New id, 1 parent
131
306
 • IL_87056.1
IL_87056.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
171
307
 • IL_84341.1
IL_84341.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
308
 • IL_09333.1
IL_09333.1
 • Basepair signature: cWW-tWH-tWH-tHW-tHW-cWW
 • History status: Exact match
 • Name: SSU Helix 8 (h8) IL T. thermophilus
131
309
 • IL_82472.1
IL_82472.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
131
310
 • IL_12912.1
IL_12912.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
101
311
 • IL_28819.1
IL_28819.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
312
 • IL_69599.1
IL_69599.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
313
 • IL_98615.1
IL_98615.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
71
314
 • IL_35012.1
IL_35012.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
315
 • IL_74594.1
IL_74594.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
316
 • IL_37987.1
IL_37987.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
121
317
 • IL_36331.1
IL_36331.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
318
 • IL_97624.1
IL_97624.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
111
319
 • IL_71942.1
IL_71942.1
 • Basepair signature: cWW-L-L-L-L-L-L-cWW
 • History status: New id, no parents
101
320
 • IL_92280.1
IL_92280.1
 • Basepair signature: cWW-tSH-L-R-R-L-L-L-cWW
 • History status: New id, no parents
121
321
 • IL_43316.1
IL_43316.1
 • Basepair signature: cWW-tSH-L-L-tHH-cWW
 • History status: Exact match
111
322
 • IL_88403.1
IL_88403.1
 • Basepair signature: cWW-cSH-L-cSW-cWW-R-R-cWW
 • History status: New id, no parents
111
323
 • IL_39230.1
IL_39230.1
 • Basepair signature: 11_cWW-tWW-cSH-tWH-tHS-cWW
 • History status: New id, no parents
121
324
 • IL_12486.1
IL_12486.1
 • Basepair signature: cWW-cWW-L-R-R-R-L-L-cWW-cWW
 • History status: New id, no parents
141
325
 • IL_26134.1
IL_26134.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
326
 • IL_49911.1
IL_49911.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
327
 • IL_21254.1
IL_21254.1
 • Basepair signature: cWW-tWH-cWW-tHS-tSS-R-R-cWW
 • History status: Exact match
 • Name: SSU Helix 11 (h11) IL Kink-turn T. thermophilus
141
328
 • IL_02835.1
IL_02835.1
 • Basepair signature: cWW-L-L-L-L-L-tHH-tHS-cWW
 • History status: Exact match
131
329
 • IL_86397.1
IL_86397.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
330
 • IL_20775.1
IL_20775.1
 • Basepair signature: cWW-R-tHS-cWW
 • History status: Exact match
 • Name: tSH-inserted
81
331
 • IL_83485.1
IL_83485.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
131
332
 • IL_34589.1
IL_34589.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
71
333
 • IL_13608.1
IL_13608.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
121
334
 • IL_03110.1
IL_03110.1
 • Basepair signature: cWW-tSH-L-L-L-tHS-cWW-cWW
 • History status: Exact match
131
335
 • IL_78858.1
IL_78858.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
71
336
 • IL_56093.1
IL_56093.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
151
337
 • IL_52958.1
IL_52958.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-L-L-cWW
 • History status: New id, no parents
101
338
 • IL_37715.1
IL_37715.1
 • Basepair signature: cWW-L-R-R-R-L-L-L-L-tSS-R-R-R-cWW
 • History status: New id, no parents
171
339
 • IL_53202.1
IL_53202.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
171
340
 • IL_39643.1
IL_39643.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
341
 • IL_10310.1
IL_10310.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
61
342
 • IL_56237.1
IL_56237.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
121
343
 • IL_58873.1
IL_58873.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
71
344
 • IL_00209.1
IL_00209.1
 • Basepair signature:
 • History status: Exact match
141
345
 • IL_06468.1
IL_06468.1
 • Basepair signature: cWW-tWH-R-R-R-cWW-cWW
 • History status: New id, no parents
 • Name: 16S h40 3WJ E.c.
111
346
 • IL_41009.1
IL_41009.1
 • Basepair signature: cWW-L-L-L-tSS-tHW-L-R-cWW
 • History status: Exact match
131
347
 • IL_61401.1
IL_61401.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
81
348
 • IL_64796.1
IL_64796.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
151
349
 • IL_89238.1
IL_89238.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
111
350
 • IL_92348.1
IL_92348.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, 1 parent
141
351
 • IL_36240.1
IL_36240.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
101
352
 • IL_79119.1
IL_79119.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131
353
 • IL_67286.1
IL_67286.1
 • Basepair signature:
 • History status: New id, no parents
131Exact match 44; New id, no parents 156; > 2 parents 8; New id, 2 parents 35; New id, 1 parent 106; Updated, 1 parent 8;