Valid loops

#loop idlocationannotation
(mapped to, source)
motif group
(similar to)
1/A/12:22NANA
1/A/80:89NANA
1/A/158:163NANA
1/A/186G:191ANANA
1/A/200:217NANA
1/A/259:267NANA
1/A/296:301NANA
1/A/320:333NANA
1/A/342:347NANA
1/A/379:384NANA
1/A/419:424NANA
1/A/458:474NANA
1/A/521:528NANA
1/A/617:623NANA
1/A/689:698NANA
1/A/726:731NANA
1/A/786:796NANA
1/A/838:848NANA
1/A/862:867NANA
1/A/897:902NANA
1/A/963:972NANA
1/A/993:1045NANA
1/A/1076:1081NANA
1/A/1089:1096NANA
1/A/1132:1142NANA
1/A/1165:1171NANA
1/A/1265:1270NANA
1/A/1313:1324NANA
1/A/1356:1366NANA
1/A/1449:1454NANA
1/A/1515:1520NANA
1/B/59:68
homologous
HL_7RQB_001
NA

HL_29414.1*
1/B/87:95
homologous
HL_7RQB_002
NA

HL_17926.5*
1/B/123:128
homologous
HL_7RQB_003
NA

HL_62869.3*
1/B/137B:141B
homologous
HL_7RQB_004
NA

HL_86069.1*
1/B/154:172NANA
1/B/194:201
geometric
HL_4WF9_006
NA

HL_23481.5*
1/B/225:230
homologous
HL_7RQB_007
NA

HL_06569.2*
1/B/246:252
homologous
HL_7RQB_008
NA

HL_67216.5*
1/B/270K:270QNANA
1/B/305:312
homologous
HL_7RQB_010
NA

HL_68493.6*
1/B/319:323
homologous
HL_7RQB_011
NA

HL_98557.5*
1/B/327:335
homologous
HL_7RQB_012
NA

HL_08002.6*
1/B/382:392
homologous
HL_7RQB_013
NA

HL_91503.3*
1/B/410:417
homologous
HL_7RQB_014
NA

HL_32512.8*
1/B/462:467
homologous
HL_7RQB_015
NA

HL_43074.18*
1/B/487:493
homologous
HL_7RQB_016
NA

HL_43074.18*
1/B/544:549GNRA
geometric
HL_4V88_211
NA

HL_43074.18*
1/B/566:575
geometric
HL_7RQB_018
NA

HL_33239.17*
1/B/611:617
homologous
HL_7RQB_019
NA

HL_49196.4*
1/B/629:634
homologous
HL_7RQB_020
NA

HL_43074.18*
1/B/641:647
homologous
HL_7RQB_021
NA

HL_02361.6*
1/B/712:719
homologous
HL_7RQB_022
NA

HL_93727.5*
1/B/744:753
homologous
HL_7RQB_023
NA

HL_39334.5*
1/B/779:785
homologous
HL_7RQB_024
NA

HL_16898.3*
1/B/826:831
homologous
HL_7RQB_025
NA

HL_15942.5*
1/B/880:897NANA
1/B/955:962
homologous
HL_7RQB_027
NA

HL_43074.18*
1/B/978:985
homologous
HL_7RQB_028
NA

HL_72451.5*
1/B/1053:1056NANA
1/B/1092:1099NANA
1/B/1170:1179NANA
1/B/1222:1227
homologous
HL_7RQB_032
NA

HL_43074.18*
1/B/1281:1289
homologous
HL_7RQB_033
NA

HL_33239.17*
1/B/1324:1330
homologous
HL_7RQB_034
NA

HL_86880.5*
1/B/1363:1368
homologous
HL_7RQB_035
NA

HL_43074.18*
1/B/1389:1398
homologous
HL_7RQB_036
NA

HL_78457.4*
1/B/1451:1459
homologous
HL_7RQB_037
NA

HL_71540.1*
1/B/1492:1498
homologous
HL_7RQB_038
NA

HL_86880.5*
1/B/1533:1538NANA
1/B/1565:1568
homologous
HL_7RQB_039
NA

HL_69353.7*
1/B/1612:1619
homologous
HL_7RQB_040
NA

HL_66171.3*
1/B/1630B:1635
homologous
HL_7RQB_041
NA

HL_86880.5*
1/B/1691:1696
homologous
HL_7RQB_042
NA

HL_79299.11*
1/B/1727:1733
homologous
HL_7RQB_043
NA

HL_49638.1*
1/B/1752:1756
homologous
HL_7RQB_044
NA

HL_79272.3*
1/B/1777:1787
homologous
HL_7RQB_045
NA

HL_43613.4*
1/B/1806:1811
homologous
HL_7RQB_046
NA

HL_43074.18*
1/B/1864:1878
homologous
HL_7RQB_047
NA

HL_43074.18*
1/B/1909:1921
homologous
HL_7RQB_048
NA
1/B/1949:1957
homologous
HL_7RQB_049
NA

HL_53760.4*
1/B/2027:2036
homologous
HL_7RQB_050
NA

HL_90642.5*
1/B/2123:2175NANA
1/B/2209:2215
homologous
HL_7RQB_052
NA

HL_82131.1*
1/B/2248:2256
homologous
HL_7RQB_053
NA
1/B/2264:2276
homologous
HL_7RQB_054
NA

HL_19870.5*
1/B/2302:2314NANA
1/B/2324:2331
homologous
HL_7RQB_056
NA

HL_46142.8*
1/B/2355:2362
homologous
HL_7RQB_057
NA

HL_93727.5*
1/B/2374:2379
homologous
HL_7RQB_058
NA

HL_43074.18*
1/B/2404:2413
homologous
HL_7RQB_059
NA

HL_48376.4*
1/B/2471:2479
homologous
HL_7RQB_060
NA

HL_36421.5*
1/B/2528:2535
homologous
HL_7RQB_061
NA

HL_92681.5*
1/B/2551:2557
homologous
HL_7RQB_062
NA
1/B/2594:2599
homologous
HL_7RQB_063
NA

HL_43074.18*
1/B/2658:2663GNRA
geometric
HL_5J7L_197
NA

HL_43074.18*
1/B/2701:2706
homologous
HL_7RQB_065
NA

HL_31583.1*
1/B/2745:2759
homologous
HL_7RQB_066
NA

HL_56677.5*
1/B/2793:2803NANA
1/B/2819:2827
homologous
HL_7RQB_068
NA

HL_05018.6*
1/B/2855:2862
geometric
HL_7A0S_056
NA

HL_93727.5*
1/C/38:44NANA
1/C/86:90NANA
1/D/13:22NANA
1/D/31:39NANA
1/D/53:61NANA
1/FB/12:22NANA
1/FB/80:89NANA
1/FB/158:163NANA
1/FB/186G:191ANANA
1/FB/200:217NANA
1/FB/259:267NANA
1/FB/296:301NANA
1/FB/320:333NANA
1/FB/342:347NANA
1/FB/379:384NANA
1/FB/419:424NANA
1/FB/458:474NANA
1/FB/521:528NANA
1/FB/617:623NANA
1/FB/689:698NANA
1/FB/726:731NANA
1/FB/786:796NANA
1/FB/838:848NANA
1/FB/862:867NANA
1/FB/897:902NANA
1/FB/963:972NANA
1/FB/993:1045NANA
1/FB/1076:1081NANA
1/FB/1089:1096NANA
1/FB/1132:1142NANA
1/FB/1165:1171NANA
1/FB/1265:1270NANA
1/FB/1313:1324NANA
1/FB/1356:1366NANA
1/FB/1449:1454NANA
1/FB/1515:1520NANA
1/GB/59:68
homologous
HL_7RQB_001
NA

HL_29414.1*
1/GB/87:95
homologous
HL_7RQB_002
NA

HL_17926.5*
1/GB/123:128
homologous
HL_7RQB_003
NA

HL_62869.3*
1/GB/137B:141B
homologous
HL_7RQB_004
NA

HL_86069.1*
1/GB/154:172NANA
1/GB/194:201
geometric
HL_4WF9_006
NA

HL_23481.5*
1/GB/225:230
homologous
HL_7RQB_007
NA

HL_06569.2*
1/GB/246:252
homologous
HL_7RQB_008
NA

HL_67216.5*
1/GB/270K:270Q
geometric
HL_5J7L_018
NA

HL_93229.1*
1/GB/305:312
homologous
HL_7RQB_010
NA

HL_68493.6*
1/GB/319:323
homologous
HL_7RQB_011
NA

HL_98557.5*
1/GB/327:335
homologous
HL_7RQB_012
NA

HL_08002.6*
1/GB/382:392
homologous
HL_7RQB_013
NA

HL_91503.3*
1/GB/410:417
homologous
HL_7RQB_014
NA

HL_32512.8*
1/GB/462:467
homologous
HL_7RQB_015
NA

HL_43074.18*
1/GB/487:493
homologous
HL_7RQB_016
NA

HL_43074.18*
1/GB/544:549GNRA
geometric
HL_4V88_211
NA

HL_43074.18*
1/GB/566:575
geometric
HL_7RQB_018
NA

HL_33239.17*
1/GB/611:617
homologous
HL_7RQB_019
NA

HL_49196.4*
1/GB/629:634
homologous
HL_7RQB_020
NA

HL_43074.18*
1/GB/641:647
homologous
HL_7RQB_021
NA

HL_02361.6*
1/GB/712:719
homologous
HL_7RQB_022
NA

HL_93727.5*
1/GB/744:753
homologous
HL_7RQB_023
NA

HL_39334.5*
1/GB/779:785
homologous
HL_7RQB_024
NA

HL_16898.3*
1/GB/826:831
homologous
HL_7RQB_025
NA

HL_15942.5*
1/GB/880:897NANA
1/GB/955:962
homologous
HL_7RQB_027
NA

HL_43074.18*
1/GB/978:985
homologous
HL_7RQB_028
NA

HL_72451.5*
1/GB/1053:1056NANA
1/GB/1092:1099NANA
1/GB/1170:1179NANA
1/GB/1222:1227
homologous
HL_7RQB_032
NA

HL_43074.18*
1/GB/1281:1289
homologous
HL_7RQB_033
NA

HL_33239.17*
1/GB/1324:1330
homologous
HL_7RQB_034
NA

HL_86880.5*
1/GB/1363:1368
homologous
HL_7RQB_035
NA

HL_43074.18*
1/GB/1389:1398
homologous
HL_7RQB_036
NA

HL_78457.4*
1/GB/1451:1459
homologous
HL_7RQB_037
NA

HL_71540.1*
1/GB/1492:1498
homologous
HL_7RQB_038
NA

HL_86880.5*
1/GB/1533:1538NANA
1/GB/1565:1568
homologous
HL_7RQB_039
NA

HL_69353.7*
1/GB/1612:1619
homologous
HL_7RQB_040
NA

HL_66171.3*
1/GB/1630:1636
geometric
HL_7A0S_041
NA

HL_60140.1*
1/GB/1691:1696
homologous
HL_7RQB_042
NA

HL_79299.11*
1/GB/1727:1733
homologous
HL_7RQB_043
NA

HL_49638.1*
1/GB/1752:1756
homologous
HL_7RQB_044
NA

HL_79272.3*
1/GB/1777:1787
homologous
HL_7RQB_045
NA

HL_43613.4*
1/GB/1806:1811
homologous
HL_7RQB_046
NA

HL_43074.18*
1/GB/1864:1878
homologous
HL_7RQB_047
NA

HL_43074.18*
1/GB/1909:1921
homologous
HL_7RQB_048
NA
1/GB/1949:1957
homologous
HL_7RQB_049
NA

HL_53760.4*
1/GB/2027:2036
homologous
HL_7RQB_050
NA

HL_90642.5*
1/GB/2123:2175NANA
1/GB/2209:2215
homologous
HL_7RQB_052
NA

HL_82131.1*
1/GB/2248:2256
homologous
HL_7RQB_053
NA
1/GB/2264:2276
homologous
HL_7RQB_054
NA

HL_19870.5*
1/GB/2302:2314NANA
1/GB/2324:2331
homologous
HL_7RQB_056
NA

HL_46142.8*
1/GB/2355:2362
homologous
HL_7RQB_057
NA

HL_93727.5*
1/GB/2374:2379
homologous
HL_7RQB_058
NA

HL_43074.18*
1/GB/2404:2413
homologous
HL_7RQB_059
NA

HL_48376.4*
1/GB/2471:2479
homologous
HL_7RQB_060
NA

HL_36421.5*
1/GB/2528:2535
homologous
HL_7RQB_061
NA

HL_92681.5*
1/GB/2551:2557
homologous
HL_7RQB_062
NA
1/GB/2594:2599
homologous
HL_7RQB_063
NA

HL_43074.18*
1/GB/2658:2663GNRA
geometric
HL_5J7L_197
NA

HL_43074.18*
1/GB/2701:2706
homologous
HL_7RQB_065
NA

HL_31583.1*
1/GB/2745:2759
homologous
HL_7RQB_066
NA

HL_56677.5*
1/GB/2793:2803NANA
1/GB/2819:2827
homologous
HL_7RQB_068
NA

HL_05018.6*
1/GB/2855:2862
geometric
HL_7A0S_056
NA

HL_93727.5*
1/HB/38:44
geometric
HL_5TBW_006
NA

HL_98557.5*
1/HB/86:90GNRA
homologous
HL_5TBW_186
NA

HL_43074.18*
1/IA/13:22NANA
1/IA/31:39NANA
1/IA/50:64NANA
1/IB/13:22NANA
1/IB/31:39NANA
1/IB/53:61NANA
1/NC/13:22NANA
1/NC/31:39NANA
1/NC/50:64NANA

Problematic loops

No problematic loops

Valid loops

#loop idlocationannotation
(mapped to, source)
motif group
(similar to)
1/A/30:32,
1/A/552:553
NANA
1/A/44:45,
1/A/396:398
NANA
1/A/47:52,
1/A/359:361
NANA
1/A/53:57,
1/A/355:358
NANA
1/A/63:66,
1/A/103:104
NANA
1/A/67:69,
1/A/99:102
NANA
1/A/129A:131,
1/A/231:232
NANA
1/A/132:136,
1/A/227:230
NANA
1/A/148:153,
1/A/168:174
NANA
1/A/186A:186C,
1/A/191E:191G
NANA
1/A/242:247,
1/A/277:284
NANA
1/A/248:252,
1/A/274:276
NANA
1/A/292:293,
1/A/304:308
NANA
1/A/367:369,
1/A/392:393
NANA
1/A/371:375,
1/A/389:390
NANA
1/A/375:376,
1/A/387:389
NANA
1/A/409:416,
1/A/427:433
NANA
1/A/446:450,
1/A/483:488
NANA
1/A/450:455,
1/A/477:483
NANA
1/A/504:511,
1/A/540:541
NANA
1/A/515:521,
1/A/528:536
NANA
1/A/569:575,
1/A/880:881
NANA
1/A/580:584,
1/A/757:761
NANA
1/A/594:596,
1/A/644:645
NANA
1/A/597:598,
1/A/640:643
NANA
1/A/604:612,
1/A/628:634
NANA
1/A/654:655,
1/A/751:754
NANA
1/A/657:658,
1/A/747:749
NANA
1/A/662:666,
1/A/740:743
NANA
1/A/673:678,
1/A/712:717
NANA
1/A/683:688,
1/A/699:707
NANA
1/A/773:778,
1/A/804:806
NANA
1/A/779:783,
1/A/799:803
NANA
1/A/887:894,
1/A/905:910
NANA
1/A/922:924,
1/A/1392:1395
NANA
1/A/925:927,
1/A/1390:1391
NANA
1/A/933:936,
1/A/1379:1384
NANA
1/A/953:954,
1/A/1226:1228
NANA
1/A/1048:1050,
1/A/1208:1209
NANA
1/A/1050:1056,
1/A/1204:1208
NANA
1/A/1057:1058,
1/A/1199:1203
NANA
1/A/1060:1061,
1/A/1195:1197
NANA
1/A/1061:1063,
1/A/1193:1195
NANA
1/A/1124:1127,
1/A/1145:1149
NANA
1/A/1128:1132,
1/A/1142:1144
NANA
1/A/1158:1162,
1/A/1174:1181
NANA
1/A/1246:1253,
1/A/1284:1291
NANA
1/A/1255:1258,
1/A/1277:1282
NANA
1/A/1259:1262,
1/A/1273:1276
NANA
1/A/1303:1311,
1/A/1326:1334
NANA
1/A/1399:1401,
1/A/1501:1504
NANA
1/A/1401:1405,
1/A/1496:1501
NANA
1/A/1405:1409,
1/A/1491:1496
NANA
1/A/1412:1414,
1/A/1486:1488
NANA
1/A/1416:1419,
1/A/1481:1484
NANA
1/A/1431:1435,
1/A/1466:1469
NANA
1/A/1435:1437,
1/A/1464:1466
NANA
1/A/1440:1447,
1/A/1459:1461
NANA
1/B/24:30,
1/B/510:516
Triple sheared with non-canonical cWW
geometric
IL_7RQB_001
NA

IL_66414.5*
1/B/36:37,
1/B/442:444
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_002
NA

IL_80007.16*
1/B/43:44,
1/B/434:436
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_003
NA

IL_06437.11*
1/B/81:85,
1/B/97:105
Kink-turn
homologous
IL_7RQB_004
NA

IL_29549.9*
1/B/183:184,
1/B/212:214
Single stack bend
homologous
IL_7RQB_005
NA

IL_04038.4*
1/B/188:194,
1/B/201:208
8x7 Sarcin-Ricin; G-bulge
homologous
IL_7RQB_006
NA

IL_04346.5*
1/B/239:245,
1/B/253:258
7x6 Sarcin-Ricin; G-bulge
homologous
IL_7RQB_007
NA

IL_35110.5*
1/B/273A:273B,
1/B/363F:364
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_009
NA

IL_13730.12*
1/B/273G:279,
1/B/361:363A
NANA
1/B/280:284,
1/B/357:360
tSH-tHW
homologous
IL_7RQB_011
NA

IL_08757.3*
1/B/288:290,
1/B/350:353
Isolated tHS basepair with bulges
homologous
IL_7RQB_012
NA

IL_38958.6*
1/B/293:295,
1/B/343:347

homologous
IL_7RQB_013
NA

IL_69440.1*
1/B/481:484,
1/B/496:509

homologous
IL_7RQB_014
NA

IL_60992.5*
1/B/564:566,
1/B/575:577

homologous
IL_7RQB_015
NA

IL_01312.13*
1/B/606:609B,
1/B/618B:622
AAA cross-strand stack
homologous
IL_7RQB_016
NA

IL_56467.6*
1/B/672:674,
1/B/806:808

geometric
IL_7RQB_017
NA

IL_01312.13*
1/B/674:678,
1/B/799:806

homologous
IL_7RQB_018
NA

IL_17470.5*
1/B/697:698,
1/B/763:765
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_019
NA

IL_80007.16*
1/B/702:703,
1/B/728:730
Single bulged G
geometric
IL_4V9F_026
NA

IL_59137.10*
1/B/703:707,
1/B/724:728
Triple sheared
homologous
IL_7RQB_021
NA

IL_56467.6*
1/B/738:741,
1/B/756:758
Major groove platform with extra cWW
homologous
IL_7RQB_022
NA

IL_95485.6*
1/B/775:777,
1/B/787:791
Multiple bulged bases
geometric
IL_7RQB_023
NA

IL_90991.5*
1/B/837:838,
1/B/940:942
Single stack bend
homologous
IL_7RQB_024
NA

IL_04038.4*
1/B/844:846,
1/B/931:934
Intercalated cWW
geometric
IL_7RQB_025
NA

IL_01312.13*
1/B/846:850,
1/B/928:931

homologous
IL_7RQB_026
NA

IL_94165.1*
1/B/858:862,
1/B/915:919
5x5 Sarcin-Ricin with intercalated A; G-bulge
geometric
IL_7RQB_027
NA

IL_83354.1*
1/B/862:863,
1/B/913:915
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_028
NA

IL_06437.11*
1/B/864:868,
1/B/909:912
C-loop
homologous
IL_7RQB_029
NA

IL_63596.4*
1/B/874:879,
1/B/898:903
NANA
1/B/952:954,
1/B/963:965

homologous
IL_7RQB_034
NA

IL_01312.13*
1/B/994:996,
1/B/1159:1160
Single bulged C
homologous
IL_7RQB_035
NA

IL_61258.10*
1/B/998:1002,
1/B/1153:1157
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_036
NA

IL_53523.5*
1/B/1004:1011,
1/B/1150:1151
SSU/LSU pseudoknot
homologous
IL_7RQB_037
NA

IL_15861.6*
1/B/1011:1013,
1/B/1149:1150
Single bulged U
geometric
IL_7RQB_038
NA

IL_83039.11*
1/B/1018:1024,
1/B/1140:1144

geometric
IL_4WF9_039
NA

IL_57188.3*
1/B/1024:1030,
1/B/1124:1140

homologous
IL_7RQB_040
NA

IL_55786.1*
1/B/1031:1034,
1/B/1121:1123
Isolated non-canonical cWW with bulges
homologous
IL_7RQB_041
NA

IL_55456.1*
1/B/1042:1051,
1/B/1108:1113
NANA
1/B/1196:1198,
1/B/1247:1250
Isolated cWS basepair
homologous
IL_7RQB_045
NA

IL_67621.5*
1/B/1202:1206,
1/B/1240:1243

homologous
IL_7RQB_046
NA

IL_68574.2*
1/B/1208:1215,
1/B/1234:1238
Kink-turn
homologous
IL_7RQB_047
NA

IL_29549.9*
1/B/1219:1221,
1/B/1229:1230
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_048
NA

IL_80007.16*
1/B/1262:1269,
1/B/2011:2017
8x7 Sarcin-Ricin; G-bulge
homologous
IL_7RQB_049
NA

IL_04346.5*
1/B/1310:1313,
1/B/1603:1604
Major groove platform; stack outside cWW
homologous
IL_7RQB_050
NA

IL_70995.6*
1/B/1319:1323,
1/B/1331:1333
C-loop
homologous
IL_7RQB_051
NA

IL_63596.4*
1/B/1351:1355,
1/B/1376:1380
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_052
NA

IL_53523.5*
1/B/1357:1361,
1/B/1370:1374
tSH-tHW-tHS
homologous
IL_7RQB_053
NA

IL_39521.5*
1/B/1415:1416,
1/B/1582:1587

homologous
IL_7RQB_054
NA

IL_67474.3*
1/B/1417:1421,
1/B/1577:1581
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_055
NA

IL_53523.5*
1/B/1433:1435,
1/B/1557:1560
Isolated tWW turn
homologous
IL_7RQB_056
NA

IL_54997.5*
1/B/1437:1440,
1/B/1551:1555
tSH-tHW
homologous
IL_7RQB_057
NA

IL_08757.3*
1/B/1449:1450,
1/B/1461:1462
NANA
1/B/1450:1451,
1/B/1459:1461
Single bulged A
geometric
IL_7RQB_059
NA

IL_80007.16*
1/B/1469:1473,
1/B/1520:1523
UAA/GAN
homologous
IL_7RQB_060
NA

IL_53523.5*
1/B/1481:1483,
1/B/1506:1512

homologous
IL_7RQB_061
NA

IL_46464.1*
1/B/1489:1491,
1/B/1499:1500
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_062
NA

IL_40508.4*
1/B/1526:1530,
1/B/1541:1546B

homologous
IL_7RQB_063
NA

IL_89836.1*
1/B/1651:1656,
1/B/2004:2006

homologous
IL_7RQB_064
NA

IL_12566.2*
1/B/1663:1665,
1/B/1995:1997
Isolated tWW turn
homologous
IL_7RQB_065
NA

IL_54997.5*
1/B/1666:1669,
1/B/1993:1994
Major groove platform; stack outside cWW
geometric
IL_7RQB_066
NA

IL_80663.10*
1/B/1669:1674,
1/B/1990:1993
Intercalated tWH
homologous
IL_7RQB_067
NA

IL_01312.13*
1/B/1686:1691,
1/B/1696:1702
tSH-tSH-tHH-tHS
geometric
IL_7RQB_068
NA

IL_66584.5*
1/B/1770:1771,
1/B/1980:1982
Single bulged A
homologous
IL_7RQB_069
NA

IL_80007.16*
1/B/1798:1804,
1/B/1813:1821
Kink-turn related
homologous
IL_7RQB_070
NA

IL_17069.3*
1/B/1837:1840,
1/B/1902:1903
Major groove outside cWW, minor groove, intercalation pocket
geometric
IL_7RQB_071
NA

IL_31836.1*
1/B/1840:1842,
1/B/1898:1902
NANA
1/B/1846:1849,
1/B/1893:1894
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_073
NA

IL_06437.11*
1/B/1851:1855,
1/B/1887:1891
UAA/GAN with extra pair
homologous
IL_7RQB_074
NA

IL_34907.2*
1/B/1856:1860,
1/B/1882:1886
Triple sheared
homologous
IL_7RQB_075
NA

IL_56467.6*
1/B/1933:1934,
1/B/1964:1967
Multiple bulged bases
homologous
IL_7RQB_076
NA

IL_69632.1*
1/B/1934:1945,
1/B/1961:1964

geometric
IL_4WF9_077
NA

IL_70285.1*
1/B/2050:2052,
1/B/2617:2618
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_078
NA

IL_80663.10*
1/B/2054:2057,
1/B/2611:2615
NANA
1/B/2067:2069,
1/B/2442:2443
Single bulged U
homologous
IL_7RQB_080
NA

IL_83039.11*
1/B/2070:2071,
1/B/2438:2441
Minor groove platform
homologous
IL_7RQB_081
NA

IL_06437.11*
1/B/2081:2083,
1/B/2236:2239
Isolated tHS basepair with bulges
homologous
IL_7RQB_082
NA

IL_38958.6*
1/B/2085:2087,
1/B/2232:2234

homologous
IL_7RQB_083
NA

IL_01312.13*
1/B/2107:2110,
1/B/2179:2182
Tandem non-canonical cWW pairs
geometric
IL_1D4R_001
NA

IL_85877.10*
1/B/2110:2120,
1/B/2178:2179

geometric
IL_3U4M_002
NA

IL_45944.2*
1/B/2297:2299,
1/B/2317:2321
Isolated tHS basepair with bulges
geometric
IL_7RQB_088
NA

IL_38958.6*
1/B/2350:2353,
1/B/2364:2367
Double sheared
homologous
IL_7RQB_089
NA

IL_09705.7*
1/B/2401:2403,
1/B/2414:2415
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_090
NA

IL_80663.10*
1/B/2453:2454,
1/B/2498:2500
Single stack bend
geometric
IL_7RQB_091
NA

IL_04038.4*
1/B/2454:2455,
1/B/2496:2498
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_092
NA

IL_80663.10*
1/B/2457:2459,
1/B/2493:2494
Major groove platform
geometric
IL_7A0S_085
NA

IL_80663.10*
1/B/2459:2461,
1/B/2489:2493
Major groove minor groove platform with extra cWW
homologous
IL_7RQB_094
NA

IL_96042.4*
1/B/2466:2470,
1/B/2480:2484
Triple sheared
homologous
IL_7RQB_095
NA

IL_56467.6*
1/B/2507:2508,
1/B/2580:2582
Major groove platform
homologous
IL_7RQB_096
NA

IL_02060.4*
1/B/2510:2512,
1/B/2574:2578
Isolated non-canonical cWW with bulges
geometric
IL_5J7L_340
NA

IL_01312.13*
1/B/2512:2513,
1/B/2571:2574
Multiple bulged bases
homologous
IL_7RQB_098
NA

IL_13730.12*
1/B/2522:2523,
1/B/2540:2543
Minor groove platform with intercalation
homologous
IL_7RQB_099
NA

IL_95601.1*
1/B/2588:2590,
1/B/2604:2606

homologous
IL_7RQB_100
NA
1/B/2591:2592,
1/B/2601:2603
Single bulged A
geometric
IL_4V9F_090
NA

IL_80007.16*
1/B/2636:2640,
1/B/2774:2782
tSH-tHS-tHW
homologous
IL_7RQB_102
NA

IL_34907.2*
1/B/2652:2658,
1/B/2663:2668
Sarcin-Ricin target in LSU H95; G-bulge
homologous
IL_7RQB_103
NA

IL_35110.5*
1/B/2680:2684,
1/B/2725:2727
C-loop
homologous
IL_7RQB_104
NA

IL_63596.4*
1/B/2687:2691,
1/B/2718:2722

homologous
IL_7RQB_105
NA

IL_08296.3*
1/B/2695:2696,
1/B/2711:2714
Multiple bulged bases
homologous
IL_7RQB_106
NA

IL_77034.1*